Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
 
 
Speciálně pedagogické centrum:
Obsazení – 2 speciální pedagogové, 1 psycholog, 1 sociální pracovnice, 1 logopedka
Působnost: okres Děčín, od 1.1.2009 Šluknovský výběžek
Adresa: Žitná ul. 1119/12 Rumburk
 
 
Během prosince 2004 došlo k přestěhování centra z prostor v MŠ V Podhájí 277/12, kde centrum působilo od svého zřízení v roce 1998, do Žitné ulice. Přestěhování bylo nutné z hlediska potřeby větších prostor pro práci s klienty.
            Centrum má v evidence již 1135 klientů s mentálním, řečovým, tělesným či kombinovaným postižením. Během školního roku přibylo dalších 237 klientů. Dále byla převedena dokumentace 53 klientů do SPC Děčín. Pracovnice rozšiřovaly svoji péči i o klienty s tělesným a kombinovaným postižením. Dále pokračovaly se zajištěním logopedické péče pro veřejnost vzhledem k nedostatečnému pokrytí této péče ve výběžku. Pořádaly se kurzy pro veřejnost i klienty „Masáže dětí a kojenců“ a kurz „Doplňkové techniky pro zlepšení koncentrace a koordinace.“ Péče o předškolní děti probíhala formou spolupráce s rodinami, dále pak zajištěním individuálních integrací do běžných tříd MŠ a u dětí, které nedocházely do předškolního zařízení v prostorách centra.
            Obdobně péče o děti školního věku zahrnovala především práci s rodinami zdravotně postižených dětí, spolupráci se speciálními školami a individuální výukou u dětí zbavených povinnosti docházet do školy.
            Dále se rozvíjela spolupráce s o.s. Slunečnice v Děčíně, s Communiem ve Varnsdorfu, Farní Charitou Rumburk, Pracovním úřadem v Rumburku a agenturou Pondělí.
 
 
 
Údaje o zařazování dětí:
 
Ve školním roce 2008/2009 přišel k zápisu jeden žák, nebyl mu dán odklad školní docházky.
            Během školního roku bylo vřazeno celkem 29 žáků. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončilo 12 žáků. Ze 7. ročníku 3 žáci, z 8. ročníku 5 žáků a z 9. ročníku 4 žáci. 3 žáci ukončili docházku ve speciální škole.
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
 
Prospěch:         s vyznamenáním                     10 žáků             tj.                   10,31 %
                        prospělo                              86 žáků             tj.                   88,66 %

                        neprospělo                           1 žáků              tj.                     1,03 %

Pokračování