Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávání pedagogických pracovníků:
 
Školní metodik prevence                                                                             1 ped.
Enviromentální výchova                                                                               1 ped.
Diagnostika poruch autistického spektra                                                         1 ped.
Multimedia ve školství – 10 modulů                                                                4 ped.
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
 
 
24.9.2009 -     Turnaj v malé kopané spec. škol                                               8 žáků
25.9.2009 -     Den bez aut (zábavné dopoledne)                                             celá škola
22.10.2009 -   Návštěva NP České Švýcarsko s přednáškou                             10 žáků
27.10.2009 -   Divadlo ve škole – Včelky                                                          1. stupeň
 7. 12.2009 -   Mikulášská nadílka                                                                   celá škola
14.12.2009-    MISS školy – zábavné odpoledne                                              22 žáků
15.12.2009 -   Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v ÚSP Krásná Lípa    16 žáků
21.1.2010 -     Návštěva městské knihovny                                                        12 žáků
29.1.2010 -     Návštěva čínské velvyslankyně ve škole                                    celá škola
25.2.2010 -     Florbal v České Kamenici                                                          8 žáků
26.2.2010 -     Karneval                                                                               1. stupeň
19.3.2010 -     Taneční a pěvecké vystoupení romského souboru z K.L.             celá škola
25.3.2010 -     Turnaj v sálové kopané spec. škol                                               8 žáků
30.3.2010 -     Přednáška – zdravý životní styl                                               2. stupeň
9.4.2010 -       Návštěva prostor městské policie s přednáškou                          14 žáků
15.4.2010 -     Soutěž o Zlaté kladívko – pracovní dovednost chlapců                3 žáci
22.4.2010 -     Soutěž o Zlatou nitku – pracovní dovednost žákyň                      3 žákyně
23.4.2010 -     Den země                                                                            celá škola
26.4.2010 -     Vernisáž výtvarné soutěže ve Varnsdorfu                                    10 žáků
27.4.2010 -     ZOO Děčín – odměny za soutěž z Vv                                       4 žáci
29.4.2010 -     Návštěva divadla – pohádka Královnin prsten                         celá škola
30.4.2010 -     SHM školy                                                                                2. stupeň
13.5.2010 -     SHM – okresní kolo spec. škol                                                  6 žáků
20.5.2010 -     Předání cen žákům představiteli města Ebersbach z Vv                5 žáků
1.– 18.6.2010 Výstava prací žáků z Vv a Pv v DK Rumburk                         celá škola
18.6.2010 -     Plavání v bazénu                                                                  celá škola
22.6.2010 -     Ajax – návštěva s přednáškou u Policie ČR                              1. stupeň
25.6.2010 -     Branný závod hlídek spec. škol okr. Děčín                                  4 žáci  
26.6.2010 -     Branný závod žáků školy                                                          2. stupeň
29.6.2010 -     Předání odměn za sběr papíru společností PRO-EKO Varnsdorf
 
 
Mimoškolní aktivity:
 
Kroužek výtvarné a pohybové výchovy                                                  8 žáků
Počítače                                                                                             10 žáků
Taneční kroužek                                                                                 10 žáků
Dovedné ruce                                                                                     6 žáků

Pěvecký kroužek                                                                                10 žáků

Pokračování: