Jdi na obsah Jdi na menu
 


                        Přípravná třída pro předškoláky
 
Od školního roku 2010/2011 je otevřena ve Speciální základní škole a Praktické škole v Rumburku přípravná třída.
 
Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky i pětileté „předškoláky,“ kteří nenavštěvují mateřskou školu. Jejím hlavním smyslem je připravit na bezproblémový vstup do první třídy základní školy děti:
-         se sníženou koncentrací pozornosti
-         s vadou řeči
-         s grafomotorickými obtížemi
-         se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním
-         se zdravotním oslabením
Přednosti přípravné třídy:
- malý počet dětí ve třídě (11)
- individuální přístup
- logopedická péče
Vyučování v přípravné třídě má 4 vyučovací hodiny denně. Vyučovací hodiny jsou rozděleny do kratších časových úseků, v průběhu dne se jednotlivé činnosti střídají a prolínají navzájem. „Vyučování“ probíhá formou her, vycházek a zájmových činností. Děti se učí básničky, písničky, věnují se hraní, kreslení, pracovním činnostem a cvičení v tělocvičně.  Seznamují se se základními kulturně sociálními a hygienickými návyky školáka. Každý den je zařazena logopedická náprava výslovnosti.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky.
Zápis dětí do přípravné třídy probíhá každý rok od 1.dubna až do 30. června v prostorách Speciální základní školy a Praktické školy v Rumburku.
K zápisu je možno přivézt dítě každý den od pondělí do pátku – vždy od 8,00 do 14,00 hod. Je potřeba s sebou přinést rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Vážení rodiče, neponechávejte vše osudu a přihlaste Vašeho syna (dceru) do přípravné třídy, čímž napomůžete zdárnému vývoji svého dítěte a předejdete vzniku menších či větších problémů při nástupu Vašich dětí do první třídy, které je pak v mnoha případech provázejí i v průběhu celé školní docházky.
Přestože je přípravná třída zřízena při Speciální základní škole a Praktické škole v Rumburku, tak po ukončení budou odcházet děti k zápisům do základních škol, kterou si jejich rodiče sami zvolí.
Kontakt: tel.: 412332110, e-mail: spec.zs.rbk@seznam.cz
 
 
 
                               Mgr. et Bc. Vladimír Šamša
                                                                 ředitel školy