Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ledennaši zvířecí kamarádi v zimě
§ Péče o zvěř v zimě (dodávání krmení do ptačích krmítek)
§ Využití tvrdého pečiva pro krmení zvěře (krmení kachen)
§ Výroba ptačích budek (prac. činnosti)
§ Pozorování zvířecích stop na sněhu (přírodověda, přírodopis)
§ Prodlužování dne, šetření energií (přírodověda, přírodopis, zeměpis)
§ Oheň – dobrý sluha, špatný pán – výtvarné práce na téma oheň a člověk, přednáška -hasiči, výtvarná výchova, pracovní činnosti)
Únor- měsíc sněhu
 
§ Stavby ze sněhu – soutěž mezi třídami (tělesná výchova, prac. činnosti)
§ Přikrmování lesní zvěře (Tv, prac. činnosti)
§ Průběžné doplňování krmítek (Tv, prac. činnosti)
§ Výrobky z tetrapaků a PET lahví, třídění odpadu (Pč)
§ Vztah k prostředí kde žiji, udržování pořádku ve třídách, správné hygienické návyky ( Pč, výchova ke zdraví)
Březenměsíc tekoucích vod
§ První jarní rostliny – kresba podle předlohy (Vv)
§ Světový den vody – 22.3. – nástěnka, projekty (vodní ekosystémy)
§ Úklid v okolí místních vodních toků (Pč, Tv)
§ Voda v hudbě – písně s tématikou řek, potoků, rybníků apod. (Hv)
§ Plastické mapy z koření (ostrovy a kontinenty v mořích, Pč, Vv)
Dubenměsíc jara
§ 1.4. – Den ptactva, pozorování ptactva vracejícího se z teplých krajin (Př)
§ Sadba květin ze semen ve třídách (Pč, Př)
§ Poznávání a pozorování jarních květin a keřů (Př)
§ Jedovaté a chráněné rostliny v našem okolí (Př, Pč)
§ Projektový den – Den Země
§ Pomoc při úklidu okolí školy (Pč)
 
 Květenměsíc květin  
§ Výsadba pokojových rostlin (Pč)
§ Sběr rostlin,výroba herbáře (Pč, Př)
§ Návštěva Domu České Švýcarsko v Krásné Lípě (exkurze, výstava, promítání o chráněných rostlinách a živočiších)
§ Soutěž o nejoriginálnější obrázek z jarní přírody – volná technika (Vv, Pč)

§ Světový den bez tabáku – 31.5. – nástěnka, projekty

Pokračování