Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodická podpora kvality výuky
 
Na velmi dobré úrovni je metodická spolupráce pedagogů ve škole – třídních učitelů i ostatních učitelů vyučujících jednotlivé předměty v rámci metodického sdružení.
Začínající, nově kvalifikovaní a nově příchozí vyučující mají určeného kolegu (kolegyni), kteří jim poskytují metodickou a organizační podporu.
Vedení školy usiluje o to, aby si neaprobovaní učitelé doplnili potřebnou kvalifikaci.
 
 
Zlepšování kvality výsledků vzdělávání a prezentace školy
 
Zlepšování kvality výsledků vzdělávání je rozhodně v největší míře na straně žáků, kteří během školního roku zameškají velké množství hodin. Vzhledem k nedostatečné domácí přípravě na vyučování, pak nedokáží zameškanou látku v mnoha případech dohnat. To se pak projevuje v jejich hodnocení horšími známkami.
Prezentace školy na veřejnosti je na velmi dobré úrovni. Mnoho informací a fotografií ze života školy lze najít na webové stránce školy. Práce školy je také prezentována v místním i regionálním tisku. Jednou za dva roky pořádá škola v DK Rumburk výstavu z výtvarné a pracovní výchovy všech žáků školy. Žáci školy se rovněž zúčastňují krajských či celorepublikových soutěží z výtvarné výchovy.
 
 
 
Datum vyhotovení zprávy: 7.8.2009
 
 
Ředitel školy: Mgr.,Bc. Vladimír Šamša