Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnostní otevření AKTIVAČNÍCH CENTER

10. 11. 2010
Slavnostní otevření AKTIVAČNÍCH CENTER
Mládež s těžkým mentálním postižením patří mezi skupiny ohrožené sociálním vyloučením.
Z tohoto důvodu je podpora celoživotního vzdělávání, jako příležitost k uplatnění ve společnosti a zvyšování kvality jejich
života, mimořádně důležitým úkolem.
 
Během měsíce září t.r. postupně proběhlo v 5 krajích České republiky slavnostní otevření „Aktivačních center“ právě pro mládež s těžkým mentálním postižením, v současnosti pilotně ověřovaných při základních školách speciálních formou projektů ESF – OP VK, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nositelem projektu je obecně prospěšná společnost Humanitas-profes se sídlem v Praze 3.
 
Svou činnost jako první zahájilo Aktivační centrum v Blansku (Jihomoravský kraj). Otevření se konalo v úterý 14.9.2010 od 11.30 hodin v tamější Základní škole speciální, Žižkova 1919. Poděkování patří ředitelce školy Mgr. Ludmile Konopkové, která osobně zajistila celý průběh akce, kladně hodnocený především rodiči dospělých dětí postižených souběhem více těžkých vad.
 
Vzápětí následovalo otevření Aktivačního centra v Třinci (Moravskoslezský kraj). Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve středu 15.9.2010 od 13 hodin ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Jablunkovské ulici 241 za návštěvy mnoha vlivných hostů z oblasti veřejného a politického života, zástupců médií a samozřejmě uchazečů o činnost v Aktivačním centru a jejich rodičů. Celý program profesionálně moderovala ředitelka školy Mgr. Marta Labojová, která dlouhodobě patří k oporám speciálněpedagogického vzdělávání v regionu.
 
Třetí otevření Aktivačního centra v Hradci Králové se konalo u příležitosti oslav 100. výročí založení Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy v Hradecké ulici 1231/11b v úterý 21.9.2010 (Královéhradecký kraj) a probíhalo průběžně celé dopoledne. Prohlídku školy, bohatý doprovodný program i komunikaci s mnoha významnými hosty skvěle režíroval ředitel školy PaedDr. Pavel Svoboda, člen pracovní skupiny konzultantů MŠMT pro oblast speciálního vzdělávání.
 

Speciální základní škola v Rumburku na náměstí Dobrovského 378/12 (Ústecký kraj) otevřela své Aktivační centrum školní slavností ve středu dne 22.9.2010 ve 13 hodin. Úlohy hostitele všech přítomných účastníků se skvěle zhostil ředitel školy Mgr. Vladimír Šamša, který má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně profesionální komunikace s jejich rodiči. Potěšující byla účast vedení města i kolegů z okolních speciálních škol.

Pokračování

 

Náhledy fotografií ze složky Zahájení AC