Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán EVVO na školní rok 2010/2011
 
Září – měsíc sběru a lovu
·        Pozorování změn v přírodě (zabarvování listů, dozrávání plodů, změny počasí – Př, Pč)
·        Přírodovědné vycházky do okolí a exkurze – sběr kaštanů, šípků, kukuřičného šustí, slámy a jiných přírodních materiálů (Př, Pč, Tv)
·        Příprava zásob plodů na zimu pro přikrmování zvěře do lesních krmelců (kaštany, žaludy, jablka, tvrdý chléb, seno…)
·        Obnova květináčů, výzdoba tříd hrnkovými květinami (Pč)
·        Evropský den bez aut – 22.9., vliv dopravy na životní prostředí – nástěnka, projekty
 
Říjen – měsíc barevných stromů
·        Výtvarné práce z listí a kůry stromů (Pč)
·        Určování stromů a keřů dle plodů (Př, Pč)
·        Pozorování odletu ptactva do teplých krajin ( Př, Tv, Pč)
·        Malba na hedvábí – tisk z listů ( Pč)
·        Zabezpečení rostlin proti mrazům (Pč)
·        Světový den zvířat – 4.10., práva zvířat, týrání, nedovolený prodej, zvíře jako dárek – nástěnka (Etická výchova, Př, Přv)
·        Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof – 10.10. (Př, Z), výtvarné ztvárnění
 
Listopad – měsíc padajícího listí
·        Odpady – sběr papíru
·        Energie – alternativní zdroje (Z,Př)
·        Výtvarné práce s nasbíraným přírodním materiálem ( Pč, Vv)
·        Vodní plochy – jejich význam a pozorování shromažďování vodního ptactva (Př)
·        Přírodní medicína – prevence chorob z nachlazení, bylinné čaje, zdravá výživa (Výchova ke zdraví, Př)
·        Den bez cigaret, chráníme si své zdraví – 16.11., nástěnka, projekty
 
Prosinec – měsíc dlouhých nocí
·        Výroba ptačích krmítek (Pč)
·        Výroba vánočních ozdob z přírodnin (Pč)

·        Lidové zvyky a tradice, historie tradic – projektový den Vánoce

Pokračování: