Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled učebních plánů

 

Škola je rovněž zapojena do projektu „EU peníze školám“ financovaného rovněž z ESF a MŠMT.
 
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
 
Základní škola:           Vzdělávací program zvláštní školy
                                   Schválilo MŠMT ČR, č.j.: 22 980/97 – 22 dne 20.6.1997
 
 
Speciální škola:           Vzdělávací program pomocné školy
                                   Schváleno MŠMT ČR, č.j.: 24 035/97 – 22 s platností od 1.9.1997
 
Školní vzdělávací program (praktická škola) – 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. ročník
Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola speciální – 1.,7. ročník
 
 
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi
 
            Ve škole a SPC pro MP pracuje 20,696 přepočtených pracovníků, fyzicky 26 lidí. Pedagogických pracovníků je 20.
 
Ředitel:
Mgr. Vladimír Šamša, spec. pedagog, 29 let praxe, na Spec.ZŠ 29 let
 
 
Učitelé:
Olga Kořínková, učitelka MŠ, 41 let praxe na Spec.ZŠ 18 let
Emílie Procházková, učitelka MŠ + spec. pedagog, 34 let praxe, na Spec.ZŠ 18 let
Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog, 36 let praxe, na Spec.ZŠ 36 let
Helena Zápotocká, ÚSO, 31 let praxe, na Spec.ZŠ 9 roků
Mgr. Olga Richterová, spec. pedagog, 41 let praxe, na Spec.ZŠ 41 let
Mgr. Karin Slánská, uč. 1. st. ZŠ, 14 let praxe, na Spec.ZŠ 10 let
Mgr. Věkoslava Dudková, spec. pedagog, 27 let praxe, na Spec.ZŠ 15 let
Karel Nedvídek, ÚSO, 5 let praxe, na SZŠ 5 let
Bc. Jana Vomelová, ÚSO, 9 let praxe, na Spec.ZŠ 4 roky
Mgr. Eva Bredlová, spec. pedagog 5 let praxe, na Spec.ZŠ 5 let
Bc. Alena Tesařová, učitelka MŠ, 35 let praxe, na Spec.ZŠ 3 roky
Jitka Dvořáčková, učitelka, 28 let praxe, na Spec. ZŠ 3 roky
 
Vychovatelky:
Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga, 13 let praxe, na Spec.ZŠ 13 let
Blanka Sommerschuhová, ÚSO, asistentka pedagoga, 12 let praxe, na Spec.ZŠ 12 let
Kamila Kotmelová, ÚSO, vychovatelka škol. družiny, 3 roky praxe
 
Správní zaměstnanci:
Jana Farkašová, uklizečka
Zdeňka Váňová, uklizečka
Dagmar Míková, ekonom
Jana Kesllerová, školnice
Jana Masařová, mzdová účetní

Pokračování