Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
 
1)    ve výuce na I. stupni
 
Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování či dramatickou výchovu. Jednotlivá témata budou plnit průběžně během školního roku.
 

1. ročník
Osobní bezpečí
Vztahy v dětském kolektivu
Základní hygienické návyky
Rodina = bezpečné místo
2. ročník
Lidské tělo
Ochrana zdraví
Režim dne
Využití volného času
3. ročník
Ochrana proti obtěžování cizí osobou
Můj volný čas
Lidé kolem nás (multikulturní výchova)
4. ročník
Lidské tělo (odlišnost mezi pohlavími)
Životospráva a nevhodné návyky
Využití volného času
Vztahy v kolektivu
5. ročník
Rodina, domov
Důvěra, vztahy
Nebezpečí při komunikaci s cizími osobami
Léčivé a návykové látky

Pokračování