Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPC

 

SPC pro MP
Radmila Breburdová, sociální pracovnice
PhDr. Jan Purnoch, psycholog
Mgr. Pavla Křepelková, spec. pedagog, 26 let praxe, SPC 2 roky
Mgr. Zdeňka Doleželová, spec. pedagog, 26 let praxe, SPC 4 roky
 
U pedagogických pracovníků je uváděna pouze pedagogická praxe
 
 
 
SPC pro MP:
Obsazení – 1 speciální pedagog, 1 psycholog, 1 sociální pracovnice, 1 logopedka
Působnost: okres Děčín, od 1.1.2009 Šluknovský výběžek
Adresa: Žitná ul. 1119/12 Rumburk
 
 
Během prosince 2004 došlo k přestěhování centra z prostor v MŠ V Podhájí 277/12, kde centrum působilo od svého zřízení v roce 1998, do Žitné ulice. Přestěhování bylo nutné z hlediska potřeby větších prostor pro práci s klienty.
            Centrum má v evidence již 1431 klientů s mentálním, řečovým, tělesným či kombinovaným postižením. Během školního roku přibylo dalších 303 klientů, u kterých z větší části převažuje logopedická diagnóza. Péče byla ukončena u 45 klientů. Dále byla převedena dokumentace 6 klientů do SPC Děčín. Pracovnice rozšiřovaly svoji péči i o klienty s tělesným a kombinovaným postižením. Dále pokračovaly se zajištěním logopedické péče pro veřejnost vzhledem k nedostatečnému pokrytí této péče ve výběžku. Součástí log. péče jsou pravidelné výjezdy po celý rok do MŠ a ZŠ Chřibská, MŠ Jiříkov, kde je nejvíce klientů s vadou řeči. Péče o předškolní děti probíhala formou spolupráce s rodinami, dále pak zajištěním individuálních integrací do běžných tříd MŠ a u dětí, které nedocházely do předškolního zařízení v prostorách centra.
            Obdobně péče o děti školního věku zahrnovala především práci s rodinami zdravotně postižených dětí, spolupráci se speciálními školami a individuální výukou u dětí zbavených povinnosti docházet do školy.
           
 
 
Údaje o zařazování dětí:
 Ve školním roce 2010/2011 přišli k zápisu dva žáci.
            Během školního roku bylo vřazeno celkem 13 žáků. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončilo 13 žáků. Ze 7. ročníku 2 žáci, z 8. ročníku 9 žáků a z 9. ročníku 2 žáci. 4 žáci ukončili docházku ve speciální škole.
            Dva žáci nenastoupili do žádného učebního oboru, ostatní nastoupili do učebních oborů (zednické práce, práce ve stravování, pečovatelské služby, stravovací a ubytovací služby apod.) do středních škol ve Šluknově a Varnsdorfu.
            Jedena žákyně ze speciální školy nastoupila do jednoleté praktické školy ve Šluknově, ostatní navštěvují Agenturu Pondělí.
 
 

Pokračování