Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomocná škola:         Vzdělávací program pomocné školy

                               Schváleno MŠMT ČR, č.j.: 24 035/97 – 22 s platností od 1.9.1997

 
Školní vzdělávací program – 1.,2.,6., 7. ročník
 
 
 
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi
 
 Ve škole a SPC pracuje 24,86 přepočtených pracovníků, fyzicky 30 lidí. Pedagogických pracovníků je 24.
 
Ředitel:
Mgr., Bc. Vladimír Šamša, spec. pedagog,
Zást. ředitele:
Mgr. Miloš Vetešník, pedagog,
Učitelé:
Olga Kořínková, ÚSO - MŠ,
Emílie Procházková, ÚSO - MŠ + spec. pedagog,
Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog,
František Horčička, ÚSO, bez ped. kval.,
Helena Zápotocká, ÚSO, bez ped. kval.
Mgr. Olga Richterová, spec. pedagog,
Karin Slánská, pedagog – 1. st. ZŠ
Mgr. Věkoslava Dudková, spec. pedagog,
Bohumil Bis, ÚSO, bez ped. kval.
Karel Nedvídek, ÚSO, bez ped. kval.
Jana Vomelová, ÚSO - vychovatelství
Bc. Eva Bredlová, speciální pedagogika -vychovatelství
Bc. Alena Tesařová, speciální pedagogika předškolního věku
Jitka Dvořáčková, ÚSO, bez ped. kval.
 
Vychovatelky:
Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga,
Blanka Sommerschuhová, SOU, asistentka pedagoga,
Kamila Kotmelová, SOU, vychovatelka škol. družiny,
Správní zaměstnanci:
Jana Farkašová, uklizečka
Anna Křenařová, uklizečka
Dagmar Míková, ekonom
Jana Kesllerová, školnice
Jana Masařová, mzdová účetní
 
SPC
PaedDr. Jana Veselá, spec. pedagog,
Mgr. Renata Valová, spec. pedagog,
Mgr. Věra Forferová, psycholog,
Radmila Breburdová, sociální pracovnice
PhDr. Jan Purnoch, psycholog

Mgr. Zdeňka Doleželová, spec. pedagog

Pokračování