Jdi na obsah Jdi na menu
 


1)    ve výuce na II. stupni
 
Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, dramatické výchovy atd.
 

Ročník
Téma
6. ročník
Barvy-Jak se dnes cítím
Volný čas
Funkce rodiny, role členů rodiny, vztahy v rodině,úplná,neúplná rodina
 
Osobní hygiena
Osobní bezpečí, šikana, násilí
Můj hrdina
Zásady společenského chování
 
7. ročník
Žebříček hodnot
Osobní bezpečí, šikana, násilí-Nenechej si ublížit
Mezilidské vztahy
Život s handicapem
Vztahy mezi dívkami a chlapci
 
Umíme žít bez drog
Linky bezpečí, dětská krizová centra
 
   8. ročník
Zdravý životní styl
Fyziologie- působení drog na zdraví
Tělesné, duševní a soc. změny závislého
Řešení krizových situací
Agresivita, šikana,násilí
 
Sexuální výchova, odlišnosti
9. ročník
Právní odpovědnost, trestní normy
Kamarádství, přátelství, láska
Alkohol
Zdravé sexuální chování
 
Pohlavní choroby, AIDS
Drogy, toxické látky
Centra odborné pomoci

Pokračování