Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 11. 2010
Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková organizace
 
 
 
 
                        Výroční zpráva o činnosti školy
 
 
                                               Školní rok 2009/2010
 
Charakteristika školy:
 
 
            Speciální základní škola Rumburk je škola spádová, které slouží pro žáky, kteří přicházejí ze všech ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Mikulášovic, Krásné Lípy, Chřibské, Rybniště a Jiříkova. Z celkového počtu současných 99 žáků jich dojíždí 65.
            Škola má 7 tříd praktické školy a 3 třídy pomocné školy. Ve čtyřech třídách jsou spojené ročníky. V jednom oddělení školní družiny je 14 žáků. Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky, kteří by jinak museli čekat na dopravní spoje venku.
            Škola má od roku 1994 právní subjektivitu. V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor.
            Vybavení učebními pomůckami je standardní. Dokupují se podle finančních možností školy. Pro potřebu vyučování a ŠD jsou k dispozici dvě počítačové učebny, dva televizory a videorekordéry a dva DVD přehrávače. Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Stále obnovovaný sklad učebnic pokrývá nároky všech tříd. Poněkud větší problémy nastaly při započaté výuce dle RVP (ŠVP), neboť zatím není dostatek vydaných učebnic k jednotlivým předmětům. Tento problém stále i po čtyřech letech stále přetrvává.
            Od září školního roku 2008/09 funguje ve škole šikmá schodišťová plošina z přízemí do prvního patra. Tím se mohou imobilní žáci bez problémů dopravit do svých tříd. Zlepšilo se rovněž zázemí pro speciální třídu, kdy propojením dvou tříd vznikla v jedné třídě pro žáky odpočinková zóna.
            Budova je chráněná elektronickým zabezpečovacím zařízením, vyvedeným na pult městské policie.
            Od září 1998 je součástí školy Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, které muselo být umístěno do pronajatých prostor, neboť ve škole není místo.
            Problémem ve škole je především nedostatek učeben, skladových prostor, kabinetů a možnost zřízení archivu.
 
 
 
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
 
Základní škola: Vzdělávací program zvláštní školy
                                   Schválilo MŠMT ČR, č.j.: 22 980/97 – 22 dne 20.6.1997