Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2010/2011

4. 11. 2011

 

 
 
                    
    Výroční zpráva o činnosti školy
 
 
                                               Školní rok 2010/2011
 
Charakteristika školy:
 
 
            Speciální základní škola Rumburk je škola spádová, které slouží pro žáky, kteří přicházejí ze všech ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Mikulášovic, Krásné Lípy, Chřibské, Rybniště a Jiříkova. Z celkového počtu současných 92 žáků jich dojíždí 52.
            Škola má 6 tříd praktické školy, 3 třídy speciální školy a 1 přípravnou třídu. Ve dvou třídách jsou spojené ročníky. V jednom oddělení školní družiny je 10 žáků. Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky, kteří by jinak museli čekat na dopravní spoje venku.
            Škola má od roku 1994 právní subjektivitu. V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor.
            Vybavení učebními pomůckami je standardní. Dokupují se podle finančních možností školy. Pro potřebu vyučování a ŠD je k dispozici jedna počítačová učebna s připojením na internet, tři televizory, dva  videorekordéry a dva DVD přehrávače. Od tohoto školního roku též učebna s interaktivní tabulí. Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Stále obnovovaný sklad učebnic pokrývá nároky všech tříd. Poněkud větší problémy nastaly při započaté výuce dle RVP (ŠVP), neboť zatím není dostatek vydaných učebnic k jednotlivým předmětům. Tento problém stále i po pěti letech stále přetrvává.
            Od září školního roku 2008/09 funguje ve škole šikmá schodišťová plošina z přízemí do prvního patra. Tím se mohou imobilní žáci bez problémů dopravit do svých tříd. Zlepšilo se rovněž zázemí pro speciální třídu (rehabilitační), kdy propojením dvou tříd vznikla v jedné třídě pro žáky odpočinková zóna.
            Budova je chráněná elektronickým zabezpečovacím zařízením, vyvedeným na pult městské policie.
            Od září 1998 je součástí školy Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, které muselo být umístěno do pronajatých prostor, neboť ve škole není místo.
            Problémem ve škole je především nedostatek učeben, skladových prostor, kabinetů a možnost zřízení archivu.
            Od září 2010 je škola partnerem v projektu Aktivačních center, která jsou zaměřena na žáky s těžším mentálním postižením. Ve třech kurzech ( Obsluha multimediálních přístrojů, Základy přípravy pokrmů, Výtvarné a umělecké činnosti), které probíhaly každý týden v časové dotaci dvou hodin se v odpoledních hodinách vzdělávalo celkem 26 žáků, kteří v červnu obdrželi certifikáty o absolvování v jednotlivých kurzech. Nositelem projektu je Humanitas – Profes, o.p.s. a je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT. Dalšími školami zapojenými do AC jsou Speciální školy: Blansko, Hradec Králové, Strakonice, Třinec.

Pokračování