Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2018/2019

6. 11. 2019

   

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710,

příspěvková organizace

skola@skolyvybezek.cz, zvsslk@interdata.cz   412386 261, 412332110        IČO: 65082478

 

  Výroční zpráva o činnosti školy

                                                                   školní rok 2018/2019

 

     Ředitelka Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově  předkládá  výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019. Předkládá dvě výroční zprávy o činnosti škol z důvodu sloučení Speciální základní školy a Praktické školy Šluknov a Speciální základní školy a Praktické školy Rumburk k 1. 1. 2019.

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2018/2019

 

     Ředitelka Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově  předkládá  výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019.

 

Název a adresa školy, zařízení:  Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace,

Sídlo organizace:             407 77   Šluknov, Tyršova 710

IČO:                                     65082478

REDIZO:                              600 023 249

 

Charakteristika školy

Od  01. 01. 1998 získala Zvláštní škola ve Šluknově právní subjektivitu.

Od září  2003 – změna názvu: Speciální školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace

Od října 2005 – změna názvu: Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace 

Od 01. 09. 2011 – změna názvu:

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace

Od 01. 01. 2019 – sloučení školy – odloučené pracoviště: Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Náměstí Dobrovského …, 408 01   Rumburk

Nástupnická škola: Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace

 

Celková kapacita školy: 104 žáků

Základní škola: kapacita 40 žáků, ZŠ speciální: kapacita 36 žáků, Školní družina: kapacita 15 žáků

Základní škola – IZO:102 577 447-01, Základní škola speciální – IZO: 102 577 447-02,

Na základě Rozhodnutí MŠMT  od 01. 09. 2011 zahájena výuka na střední škole:

Praktická škola jednoletá – denní forma vzdělávání, délka studia: 1 rok

IZO: 181025230 – obor: 78-62-C/01 – kapacita žáků: 12

Učebna Praktické školy jednoleté umístěna v přízemí školy.

Na základě Rozhodnutí MŠMT  od 01. 09. 2014 zahájena výuka na střední škole:

Praktická škola dvouletá – denní forma vzdělávání, délka studia: 2 roky

IZO: 181025230 – obor: 78-62-C/02 – kapacita žáků: 16

Učebna Praktické školy dvouleté umístěna v přízemí školy

V dubnu 2017 proběhlo přijímací řízení žáků  Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá -pro školní rok 2018/2019.

 

Obory vzdělávání:

Základní škola – obor vzdělávání – 79-01-C/01

I. stupeň – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – č.j. K-533/08/16/01 – ze dne  1.9.2016

6. ročník -  RVP pro ZV ve znění Opatření č. j. MŠMT-28603/2016

7., 8., 9. postupný ročník – dobíhající

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením:

- č. j. K-260/07/03….  01. 09.2010 

Základní škola speciální – obor vzdělávání 79-01-B/01

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základy vzdělání žáků v základní škole speciální –

 č. j.: K-220/07/02……….01. 09. 2013

Střední škola – Praktická škola jednoletá – obor 78-62-C/01

 

Školní vzdělávací program pro Praktickou školu jednoletou – č. j.: K-123/04/02……. 01. 09. 2013- upravený

Střední škola – Praktická škola dvouletá – obor 78-62-C/02

Školní vzdělávací program pro Praktickou školu dvouletou –  č. j.: K-0443/07/01…01. 09. 2014

 

Vzděláváme žáky s mentálním postižením, s nerovnoměrně vyzrálou CNS, s neurotickými poruchami, se smyslovým, tělesným a vícečetným postižením, s autismem a s narušeným komunikačním systémem.

 

Ve školním roce 2018/2019 se na škole  vyučovalo:

 

 • ZŠ I. stupeň –    spojená třída – pracovala 1 asistentka pedagoga

                         ve 2. poletí 2 třídy - pracovala 1 asistentka pedagoga

 • ZŠ II. stupeň –   spojená třída 

                                      od 2. pololetí 2 třídy 

 • ZŠ speciální –     4 třídy, ve kterých pracovalo 6 asistentek pedagoga.
 • SŠ PrŠ1 + PrŠ2  - 2 třídy -  pracovaly 2 asistentky pedagoga

 

Celkem: 29 žáků – Základní školy (k 30. 09. 2018)                              24 žáků  k 30. 06. 2019) 

                23 žáků  - Základní školy speciální (k 30. 09. 2018)            24 žáků (k 30. 06. 2019) 

Celkem: 52 žáků    (k 30. 09. 2018 )                                           48 žáků (k 30. 06. 2019)              

 

 • 1. oddělení školní družiny….….. 15 žáků
 • 2. oddělení školní družiny ………. 8 žáků

 

 • Střední škola: Praktická škola jednoletá ……….. 12 žáků

12 žáků k 30. 09. 2018,

1 žák – závěrečná zkouška

0 žák – ukončil v pololetí

3 žáci ukončili bez závěrečné zkoušky

7 žáků – prodloužení docházky 

 

 • Střední škola: Praktická škola dvouletá ………… 15 žáků

15 žáků k 30. 09. 2018

2 žáci  – závěrečné zkoušky

2 žáci odchod v 2. ročníku

0 žák ukončil bez závěrečné zkoušky

8 žáků – prodloužení docházky

 

Vycházející, ukončení:  8 ž - ZŠ, Spec. ZŠ - 2 ž 

Celkem vycházejících: 10 žáků     -   umístění:                                     5  –  učební obory

                                                                                                                      4  – neumístěni

Rozhodnutí o pokračování školní docházky – 10. rok ŠD  1  žák                                                                       

 

Učební plány školy

Školský zákon č.561/2004 Sb.,562/2004 Sb., 563/2004 Sb., -  v platném znění

Individuální výuka:  66 žáků celkem

ZŠ -             26 žáků se vzdělává podle Individuálního vzdělávacího plánu.

ZŠ spec –   23 žáků se vzdělává podle Individuálního vzdělávacího plánu.

PrŠ 1 -        12 žáků se vzdělává podle Individuálního vzdělávacího plánu.

PrŠ 2 -        12 žáků se vzdělává podle Individuálního vzdělávacího plánu.

Uvolněni z TV - 1 žák

 

Přijímání a zařazování dětí

Do ZŠ  (ZŠ praktická) bylo  vřazeno:   3 žáci     -   SPC Děčín

Do ZŠ speciální  byl vřazen:                 2 žáci     -   SPC Děčín 

Zápis -  byl proveden podle pokynů MŠMT do 1. třídy.

                

Přehled - výsledky výchovy a vzdělávání

Problém záškoláctví byl projednáván individuálně s rodiči žáků a na Městském úřadě Šluknov – komise sociální – OSPOD Rumburk, PČR Šluknov, Velký Šenov.

Základní škola:

Zameškané hodiny celkem: ZŠ    3 322+4 343 = 7 665   z toho  neomluvené:       266

                                        ZŠ spec.  1 940+2 565 = 4 505   z toho  neomluvené:         54 

 

tělesná výchova (zdravotní důvody) neklasifikován ….1  žák 

 

Střední škola - Praktická škola jednoletá

Zameškané hodiny PrŠ1 celkem:    326   z toho neomluvené:       0

prodloužení školní docházky (SPC)……  7 žáků

opakování  (neprospěch)…………………..  0 žák  

Střední škola – Praktická škola dvouletá

Zameškané hodiny PrŠ2 celkem:    1 174   z toho neomluvené:    0

prodloužení školní docházky ( SPC )…… 8 žáků .

opakování  (neprospěch)…………………..  0 žák  

 

Plnění učebních plánů a osnov

Osnovy jsou plněny vyučujícími ve všech vyučovacích předmětech.

 

 

Rozdělení pedagogů ve třídách:

Třída (post.ročník)                               Počet žáků               Třídní učitel/ka – asistentka pedagoga (AP)

Speciální třída   - 1. ST                               6                                 Mgr. Zuzana Abrtová

                                                                                    od 1. 1. 2019 - Petra Smolová třídní uč.

                                                                                                AP  Blanka Farkašová

                                                                                AP Petra Smolová -  od 1.1.2019 L.Dvořáková

 

Speciální třída – 2. ST                                5                                 Mgr. Jiřina Špicarová Černá

                                                                                                         AP Helena Rácová

                                                                                                          AP Hana Kolcová

 

Speciální třída – 3. ST                               6                                  Nikola Skukálková

                                                                                                          AP Adéla Barochová

 

Speciální třída – 4. ST                                                               Mgr. Kateřina Skopalová 

                                                                                                          AP Alena Poláková

  

I. tř. ( 1.A,2.A,3.A,4.A,5.A)     (2+3+2+3+4)  14                    Mg. Iveta Laštůvková

                                                                                                          AP Nikola Jirůvová

                                                                               od 2. pololetí 18/19 spojení tříd rozděleno na

                                                                                  2. třídy – (1.A.2.A.3.A) a (4.A+5.A.)

 

II. tř. (6.A,7. A, 8.A, 9.A)       (2+3+3+7)                   15         Mgr. Roman Rác

                                                                               od 2. pololetí 18/19 spojení tříd rozděleno na

                                                                          2. třídy = 6.A+7.A+8.A – 10 ž Mgr. Roman Rác

                                                                                a 9.A – 8 ž Mgr. Jana Frantová

 Střední škola:

Praktická škola jednoletá                                           12           Bc. Monika Knapová

                                                                                                        AP Helena Koláříková

Praktická škola dvouletá                                            15           Mgr. Jana Vlastníková

                                                                                                        AP Hana Koblihová

Bez třídnictví:  Kateřina Vyčítalová

                          Johana Knollová

Druhý pracovní poměr – Mgr. Gabriela Novotná Karmanová, Helena Koláříková, Kateřina Vyčítalová, Petra Smolová, Nikola Jirůvová, Helena Rácová, Adéla Barochová, Alena Poláková

 

 Zabezpečení výchovy a vzdělávání

Personální zabezpečení provozu – kvalifikace - způsobilost

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ     TITUL                   FUNKCE             NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Monika Kadlecová    Mgr. Bc.            ředitelka školy     VŠ UJEP ÚL, Školský management, Logopedie, koordinátor ŠVP

Jana Vlastníková      Mgr.                   ZŘ, VP                  VŠ UHK, TU Liberec-  spec. pedagogika, soc. ped,

Iveta Laštůvková,      Mgr.                  učitelka                 VŠ UJEP ÚL, speciální pedagogika

Roman Rác                Mgr.                  učitel                      VŠ TU Liberec, UJAK Pha – spec.ped.

Zuzana Abrtová         Mgr.                učitelka                    UJAK PHA – vychovatelství, speciální pedagogika

Monika Knapová       Bc.                 učitelka                  UJEP, Ústí n/L - Sociálně ped. asistence, studující

Gabriela Novotná Kar. Mgr.             vychovatelka          TU Liberec, PF – speciální ped., vychovatelství, UK PF Praha

Jiřina Špicarová Černá Mgr.             učitelka                  Gymnázium Rumburk, UJAK PHA - spec. ped.

Johana Knollová                            učitelka                     SZŠ 

Kateřina Skopalová  Mgr.              učitelka                      UJAK Pha – spec.pedagogika

Zuzana Bradáčová                         vychovatelka              SPŠ FUTURUM, Předškolní a mimoškolní ped.

Nikola Skukálková                         učitelka                  SZŠ Rumburk, studující                                                

Kateřina Vyčítalová                           učitelka                 Gymnázium a SOŠ pedagogická -Liberec Integrovaná SŠ, Učiliště  Praktická škola, Šluknov,UJEP – Ústí n/l – DPS

      Jana Frantová                                   Mgr.                       učitelka od 2. pololetí

Nikola Jirůvová                               asistentka pedagoga                   SZŠ Rumburk, Kurz asistenta pedagoga

Helena Rácová                                  asistentka pedagoga                  Euroškola Praha, maturita, Kurz as. ped.

Petra Smolová                                 asistentka pedagoga                    SZŠ, Kurz asistenta pedagoga

Alena Poláková                               asistentka pedagoga                    SPGŠ Most -Vychovatelství

Helena Koláříková                          asistentka pedagoga   Střední umělecká škola, Jablonec n/N, Kurz as. ped.

Hana Koblihová                              asistentka pedagoga    SZŠ České Budějovice, SVVŠ, Týn n/Vltavou 

Blanka Farkašová                           asistentka pedagoga     střední odborné – elektromechanik, Kurz   as. ped    

Hana Kolcová                                asistentka pedagoga                     Kuchař - SOU Děčín, Kurz as. ped., studující

Adéla Barochová                           asistentka pedagoga           SEŠ – maturita -Liberec                                                        

 

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI:

Danuše Hrobárová                                  školnice

Edita Šárová                                          uklízečka

Růžena Pajchlová                                  ekonom, hospodářka

 

Statutární zástupce:                     Mgr. Bc.  Monika Kadlecová

Od 16. 11. 2018 mateřská dovolená, rodičovská dovolená do 30. 6. 2019, zastupuje Mgr. Jana Vlastníková

Zástupkyně ředitelky školy:       Mgr. Jana Vlastníková

Výchovný poradce:                      Mgr. Jana Vlastníková

Primární prevence:                      Mgr. Gabriela Novotná Karmanová

EVVO:                                             Mgr. Iveta Laštůvková

 

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů, celková situace

Většina pedagogického sboru má kvalifikaci pro vyučování na speciálních školách, ostatní pedagogové jsou studující.

 

Další vzdělávání pedagogů

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají individuálně, studují pedagogickou literaturu, UN, zúčastňují se akcí pořádaných   PPP  Ústí n/L, NIDV……..akreditovanými vzdělávacími středisky.

Periodické proškolování zaměstnanců a ředitelky v BOZP a PO, seznámení zaměstnanců s prvky první pomoci při náhlých zdravotních potížích.

Pedagogičtí pracovníci individuálně. prohlubovali své znalosti  práce na počítači, práce – prezentace – interaktivní tabule – dataprojektor.

Dva pedagogičtí pracovníci ukončili v lednu 2019 studium koordinátora školního vzdělávacího programu.

Pedagogický sbor se více zaměřoval na semináře týkajících se autistických žáků.

Školení ostatních zaměstnanců:

Paní hospodářka se zúčastňovala pravidelných porad  ekonomů na KÚ ÚK v Ústí n/L.

Periodické proškolování správních zaměstnanců v BOZP a PO.

 

Materiální zabezpečení provozu školy

Jedna budova školy.

Školní zahrada – vybavena herními prvky, bylinkovou zahradou a přírodní učebnou pro žáky.

Bezbariérový přístup – plošina do 1. nadzemního patra ze školního dvora.

Učebny -   8 kmenových tříd  a 1 učebny školní družiny:

 • Kmenové třídy – 8 učeben: ve čtyřech třídách je interaktivní tabule, v každé třídě je počítač, třídy jsou vybaveny kompenzačními a polohovacími pomůckami určené jednotlivým žákům, čtenářskými koutky, montessori pomůckami, pomůckami pro rozvoj řeči a alternativní komunikaci, pomůckami pro zrakově postižené žáky, pro tělesně postižené žáky jsou k dispozici 4 vozíky, ve třídách jsou vytvořené relaxační koutky a koutky pro autistické žáky.
 • Školní družina 2 učebny: plně vybavené učebny, větší vybavení pomůckami pro arteterapii.

Odborné učebny   -    6 učeben:

 • Dílny - 2 učebny – vybavení pro rukodělné práce, drátkování, malba na sklo,                                                                        práce se dřevem, práce s kovem, ponky s vybavením, truhlářské hoblice atd.
 • Cvičná kuchyňka - 1  učebna, vybavená dvěma kuchyňskými linkami a příslušenstvím,                                       vybavení šicími stroji pro výuku ručních prací, kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky (zvuková váha, hlásič hladiny, rotační struhadla, čtečka etiket atd.)
 • Hudebna – 1 učebna, vybavena klavírem, dětskými hudebními nástroji, ozvučnými trubkami, africkými bubny a keyboardem.
 • PC učebna – 1 učebna – vybavení 9 PC a tiskárnou.
 • Snoezelan – 1 učebna, terapeutická místnost, vybavená světelnými, sluchovými, hmatovými pomůckami, vodní postelí a polohovacími vaky.

Chodby školy jsou pro svou šířku vybavené relaxačními koutky s herními prvky, čtenářským koutkem a zázemím pro vozíky.

ICT vybavení: každý pedagog má k dispozici notebook nebo tablet, 4 třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí s příslušenstvím, v budově je dostupný internet, ve škole jsou 3 kopírky, 5 tiskáren, 4 čtečky, 4 laminátory, kamera, fotoaparát, DVD přehrávače,  3 televize, v každé učebně je počítač pro žáky a dostupné výukové programy.

Kabinety:

 • Kabinet školních pomůcek – plně vybaven výukovým materiálem pro žáky s různým druhem a stupněm postižení.
 • Kabinet školních učebnic – speciální učebnice a pracovní sešity pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, průběžně doplňován. 
 • Učitelská a žákovská knihovna – odborná literatura pro pedagogy, metodiky, dětské knihy, průběžně doplňována.

 

Cíle vzdělávací a výchovné koncepce:  

 1. Spolupracujeme se zákonnými zástupci, vychovateli DD Lipová, speciálními pedagogy, psychology, poradenskými zařízeními (SPC, PPP, SVP), psychiatry, pediatry, policií a sociálním pracovníkem a kurátorem z OSV, neziskovými organizacemi, Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou ve Šluknově (exkurze, praktické maturity střední školy sociální, dny otevřených dveří)
 2. Umožňujeme žákům logopedickou, speciálně pedagogickou a rehabilitační péči. Logopedická péče je součástí školního vzdělávacího plánu. V rámci předmětu řečová péče vstupuje do třídy druhý pedagog asistent logopeda, který pracuje pod supervizí logopeda z poradenského zařízení. Ve škole nepůsobí psycholog, ale zákonným rodičům jsou poskytnuty kontakty na psychology z nejbližšího okolí. Zajišťujeme na žádost rodičů i objednání žáků k odbornému vyšetření. Ve speciálních třídách probíhá i rehabilitační péče formou masáží, polohování, prvky Vojtovy metody, orofaciální stimulace, viz bod 6.
 3. Na škole působí 7 asistentů pedagoga, ve speciálních třídách s těžkým postižením působí 2 asistenti pedagoga na třídu. V červenci 2017 bylo zažádáno o další 2 asistenty pedagoga. Škola je vybavena kompenzačními a rehabilitačními pomůckami např.: speciálně upravený nábytek pro tělesně postižené žáky, pomůcky pro rozvoj motoriky, zraku a sluchu, pomůcky pro polohování, snoezelan – multismyslová místnost, bezbariérový vstup – plošina atd…
 4. Zařazujeme multikulturní výchovu do edukačního procesu žáků (ŠVP): taneční kroužek ROMIX, příprava pokrmů dle národních tradic, projektové dny s rodiči žáků.
 5. Využíváme alternativních metod vzdělávání: např. čtení globální metodou, sociální čtení, splývavé čtení, využití znaku do řeči, znakový jazyk, komunikační metoda VOKS, strukturované učení-TEACH PROGRAM, piktogramy, arteterapii, muzikoterapii, relaxační metody, rehabilitační aktivity – fyzioterapie podle Vojtovy metody, cvičení na terapeutických míčích, polohování, míčkování, Masáže dětí a kojenců, bazální stimulace, prvky reflexní lokomoce, snoezelen- multismyslová místnost, orofaciální stimulace, herní terapie.
 6. Vedeme žáky ke zdvořilosti, slušnému chování k dospělým, rodičům, ke spolužákům i kamarádům. Využíváme programů primární prevence viz. projektová činnost, přednášky ke vztahové problematice, zážitkovou pedagogikou rozvíjíme hodnotový systém žáků.
 7. Dodržujeme školní řád a režim školy. Udržujeme čistotu a pořádek ve škole a okolí školy. Žáci se zapojují do pravidelného úklidu školní zahrady, akcí města – Ukliďme si svět a Čištění studánek, kde jsme se stali patronem studánky v Karlově údolí. Ve škole třídíme odpad a využíváme i bioodpad na školní kompost.
 8. Rozvoj čtenářských dovedností podporujeme formou metody splývavé čtení, globální čtení, čtení s porozuměním. Čtenářskou gramotnost školy podpořili i projekty výzva č. 56 – čtenářská gramotnost  a EU- ŠABLONY ZŠ-2016 viz projektová činnost.
 9. Žákům z nízkého sociokulturního prostředí pomáháme formou doučování z projektu EU-ZŠ šablony, nabízíme mimoškolní akce – kroužky, projektové dny, adaptační pobyty, výlety. Jsme zapojeni do projektu OBĚDY DĚTEM od nadace WOMEN FOR WOMEN, využíváme projekt ovoce do školy.
 10. Rozvíjíme počítačovou gramotnost, využíváme softwarů ve výuce i speciálně upravených softwarů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami např. SimWriter, učíme bezpečně pracovat žáky na internetu. Počítačovou gramotnost podpořila spoluúčast na projektu                    

Mimoškolní a volnočasové aktivity

a)   Zájmová činnost

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo na škole 5 zájmových kroužků.

Kroužek výtvarný            vedoucí Mgr. Gabriela Novotná Karmanová ) – 2x v týdnu

Kroužek divadelní          vedoucí Bc. M. Knapová, H. Kolaříková

Kroužek vaření                vedoucí Petra Smolová, Zuzana Bradáčová

Zdravotní kroužek          1.stupeň – Mgr. Kateřina Skopalová

                                            2. stupeň – Mgr. G. Novotná Karmanová

Feuersteinova metoda - pro žáky ZŠ Bc. Monika Knapová

                                             pro žáky SŠ Mgr. Jana Vlastníková

Kroužek uskutečnil několik zdařilých vystoupení v Domově důchodců a DPS, pro děti z MŠ.

Vystoupení dětí na akcích pořádaných městem Šluknov, školou….

Zájmové kroužky byly hojně navštěvovány a u žáků byly velmi oblíbené.

 

b)   Ostatní aktivity školy

Škola se zapojovala do celookresních soutěží pro žáky  Speciálních škol.

Sportovní:

V prosinci 2018 – se ve škole uskutečnil tradiční Mikulášský turnaj -školní kolo různých soutěží -

- vánoční besídky s účastí rodičů.

Okresní soutěž – florbalový turnaje v České Kamenici

Okresní soutěž – turnaj v sálové kopané v České Kamenici

Okresní kolo SHM – účast na krajském kole

V rámci oslav –– Dětského dne - bohatý sportovní program - soutěže

Organizace tradičního okresního turnaje v malé kopané  ve Šluknově

Pořádání celoškolního branného závodu-cvičení

Účast na okresním branném závodě v Jiříkově

PROPAGACE ŠKOLY

Propagace školy je zaměřena převážně na vzájemnou pozitivní spolupráci školy s rodiči, s širokou veřejností, s odbornými institucemi a přáteli školy Šluknovského výběžku.

 • Webové stránky školy:  www.speczsslk.cz
 • První školní den: společné přivítání rodin s dětmi na zahradě školy. Téma: „Indiánský rok“,
 • Den otevřených dveří: pravidelná opakující se akce vždy k 9. prosinci daného roku, jde o formu zážitkové prezentace školy – možnost účastnit se výuky v každém ročníku ZŠ, spec. ZŠ a SŠ, poznat netradiční formy a metody výuky dětí s postižením.
 • Divadelní a hudební vystoupení žáků školy na veřejnosti: Rozsvícení vánočního stromečku ve Šluknově, v Jiříkově, vystoupení ke Dni matek v DOZP, v MŠ, v Bazilice ve Filipově, v DD ve Šluknově, Vánoční besídka školy, Karneval školy – spoluúčast rodičů.
 • Projektové dny školy zaměřené na spolupráci a posezení s rodiči: Halloween ve škole“, „Čert a Mikuláš“, „Vánoční pečení cukroví“, „Velikonoční dílny“, „Den matek“, „Pálení čarodějnic“, „Společné vaření“, …
 • Opakující se projektové dny zaměřené na spolupráci s městem Šluknov: Rozsvícení vánočního stromečku, Ukliďme si Česko, čištění studánek.
 • Okresní soutěže sportovní a rukodělné.
 • Prezentace výrobků školy: Muzeum Rumburk, Kulturní dům Šluknov a jiné veřejné prostory ….
 • Spolupráce s odbornými institucemi: SPC, PPP, odborní lékaři, OSV – OSPOD, PČR, NNO, Tyfloservis Ústí nad Labem-pravidelné návštěvy s praktickými ukázkami do života pro zrakově postižené žáky, centrum LIRA Liberec centra pro podporu rodiny a dítěte – práce s žáky s poruchami autistického spektra, navázání spolupráce se studenty  se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov, oboru střední školy sociální v oblasti dobrovolnictví na kroužcích a akcích školy.
 • Pokračování spolupráce: Partnerství s Schrodringerovým  institutem, střediska volného času pro ŠLUKNOSKÝ VÝBĚŽEK, větší nabídka kroužků. Umožnění pravidelných praxí pro studenty Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální Šluknov a realizování praktických maturit. Spolupráce MAS „Tvorba Místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk“, Zapojení do realizačního týmu MAP-(Místní akční plán vzdělávání). Spolupráci s německou školou „SCHOLA“ v Ebersbachu – vzájemné vyměňován zkušenosti, hospitují v hodinách.
 • Odborné poradenství pro rodiče s dětmi s postižením: sociálně právní poradenství pro zdravotně postižené.
 • Odborné přednášky
 • Místní a regionální tisk: Šluknovské noviny a Šluknovský výběžek.

Vytváříme podmínky pro další vzdělávání žáků. V průběhu plnění povinné školní docházky žáků se snažíme o co nejvyšší spolupráci se zákonnými zástupci. Ve spolupráci – rodič, třídní učitel, výchovný poradce – postupně směřujeme žáky k výběru vhodného učebního oboru a následného pracovního procesu.     Vycházející žáci nejčastěji volí učební obory C, E a H.

Zvýšenou péči věnujeme žákům s těžším stupněm postižení (s více vadami), kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu a v běžné nabídce učebních oborů by neuspěli. Podle stupně postižení mají žáci možnost se vzdělávat v Praktické škole jednoleté a v Praktické škole dvouleté v naší škole, která rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na „přípravu pokrmů“ a získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě.

 V rámci kariérového poradenství se účastníme různých exkurzí do podniků a firem, kde by byla možnost pracovního uplatnění našich žáků. Současně navštěvujeme střední školy – učební obory spojené se zážitkovou praktickou ukázkou v provozu odborných dílen. Do výuky začleňujeme akce spojené s povoláním: „Burza povolání“ v Rumburku ve spolupráci s ÚP, prezentace středních škol v okrese Děčín, zajímavé přednášky odborníků z praxe. Ve škole bude od září 2017 působit kariérový poradce, dotovaný z projektu EU, ŠABLONY SŠ – 20

Plán VP školního roku 2017/2018 byl splněn podle časového harmonogramu. Byly uskutečněny pravidelné konzultace výchovných poradců šluknovských škol na MěU ve Šluknově, kde jsou pravidelně řešeny výchovné a vzdělávací problémy žáků škol a problematika jejich rodin.  Pravidelné porady výchovných poradců, které zajišťuje PPP v Rumburku.    

PROJEKTY ŠKOLY:

Realizace školního projektového roku INDIÁNSKÝ ROK zaměřeného na přírodu a zručnost.

DEN ZEMĚ - Ukliďme si svět pod městem Šluknov, pravidelný úklid okolí školy a školní zahrady a čištění studánek, kde jsme se stali „Patronem studánky“ na Karlovce. Projektový týden „Indiánské léto“ – okolí Šluknova – pozorování podzimní přírody. ZDRAVÉ SNÍDANĚ – pokračující projekt školy, žáci 1x v týdnu připravují ostatním žákům školy zdravou snídani. Projektový den – Haloween – akce pro rodiče a žáky školy, Pálení čarodějnic – akce pro děti – soutěž o nejhezčí čarodějnici

 

PREZENTACE ŠKOLY: články - Šluknovské noviny, pravidelná aktualizace webových stránek, vystoupení žáků Pečovatelský dům, MŠ a vystoupení žáků školy ke dni matek.

PROJEKTY:

Projekt OBĚDY DĚTEM od nadace WOMEN FOR WOMEN na rok 2017/2018, přihlášeno  12 žáků – dotované obědy pro žáky z chudých rodin. Zapojení do projektu „ Ovoce do škol „ – pokračování, Zapojení do projektu „Školní mléko“.                                                   

Výzva č. 02_16_022, Šablony pro ZŠ, Registrační č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001663 - ŠABLONY ZŠ-2016, realizace od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2018. Aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti a mentoringu. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v matematické gramotnosti a čtenářské gramotnosti.  Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Výzva č. 02_16_035, Šablony pro SŠ a VŠO, Registrační č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006710- ŠABLONY SŠ-2017, projekt schválen červenec 2017, realizace od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 Aktivity: Školní kariérový poradce-personální podpora SŠ. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti projektové výuky, osobnostně sociálním rozvoji a kariérovém vzdělávání. Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ v projektové výuce a osobnostně sociálním rozvoji. 

PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH: 

APIV -  Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022, zaměřeného na umění a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC.

IKAP – projekt navazující na krajský akční plán, zapojení lídra na inkluzi z naší školy za území - ORP Varnsdorf a ORP Rumburk.

UDRŽITELNOST V PROJEKTECH: EU „ Výzva 51 - Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů-rok ukončení 2015. EU OPVK – Výzva 56 – Čtenářské dílny, OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. EU OPVK - Výzva 57 – Tvořivá dílna, podpoření zručnosti žáků, DVPP pedagogů a vybavení školních dílen.

MAS „Tvorba Místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk“, Zapojení do realizačního týmu MAP-(Místní akční plán vzdělávání).

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017 – Vstupujeme do života.

Hlavním cílem projektu „Vstupujeme do života“ bylo poskytnout studentům s těžším stupněm postižení střední školy, Praktické školy jednoleté a Praktické škole dvouleté ve Šluknově, základní informace teoretické a praktické z oblasti šikany a dalších forem násilí. Vysvětlit a naučit žáky takovému chování, aby dokázali rozlišit rizikové chování, chování manipulativní, kdy se mohou stát obětí šikany i obětí trestného činu. Vydařený adaptační pobyt v Jiřetínem pod / Jedlovou.

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI - ve školním roce 2018/2019.

Ve školním roce 2018/2019  nebyla na škole provedena inspekce ČŠI.

Veřejnosprávní kontrola: ve školním roce 2018/2019 nebyla

 

Základní údaje o hospodaření školy: Kladný hospodářský výsledek

Opravy, úpravy ve školním roce 2018/2019: 306.280,- Kč

oprava piana, oprava hasicích přístrojů, servis odpadů, oprava maleb a nátěrů, oprava a výměna lina ve třídách, renovace tabulí, servis a oprava  PC, tiskárny, drobné opravy (WC, topení,…..)

Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 344.464,-  z toho: podpůrná opatření,

Dary - 383 tis Kč- DDM – 16 tis – uč. pomůcky Rozvoj řeči, 15tis – PC- třída, 17tis-PC Lenovo-dotyk.,21tis-arcivní skříně,10tis –robot(školní kuchyňka),60tis-pylonové tabule,59tis-el.sporáky – 2x,60tis-notebooky 2x,48tis-skříně do tříd…..vybavení do tříd, školní kuchyňky, učební pomůcky, televize HITACHI 11 tisíc, čistička vzduchu BONEKO 35 tisíc,

31 tis Kč – dary – vybavení skříně do  tříd, 16 tis-kopírka A3,PC k dataprojektoru, obědy pro děti

12 tis Kč  -  ONIV- učební pomůcky

252 tis Kč – ONIV podpůrná opatření – 160 tis, pomůcky pro AAK, didaktické pomůcky, speciální učebnice pro sluch. postižené, MP, pomůcky pro rozvoj řeči, výukový software, pom. pro rozvoj sociálních dovedností, didaktické manipulační pom., pom. pro senzomotorickou stimulaci, tablety, notebooky, montessory pomůcky,

Použití fondů - 2018:

Rezervní fond -  čerpání – 237 tis Kč

Projekt ZŠ a SŠ 180,-tisíc Kč - pomůcky pro

Dar  – PC k dataprojektoru, kopírka 12 tisíc

Organizace malé kopané 5 tisíc

Obědy pro děti 45 tisíc Kč

Běžný účet k rezervnímu fondu z HV....................................  7  tis Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

Použití fondu kulturních a sociálních potřeb dle platné směrnice – nákup drobného hmotného majetku pro zaměstnance -  nákup nebyl uskutečněn.

Fond investiční -  81 tis Kč –  odvod  zřizovateli – odpisový plán

Školní potřeby, školní pomůcky a učebnice byly pro žáky nakoupeny dle aktuálních nabídek. Velkoobchod papír Česká Kamenice, CZ Papír. Benešov n/PL, jednotlivá nakladatelství…..

Sponzorské dary:

 – získání finančních příspěvků a věcných prostředků na vylepšení technického zázemí školy  - věcné dary

Příprava školy na celkovou rekonstrukci budovy, která bude probíhat  od 1. 9. 2019 po dobu jednoho školního roku a z těchto důvodů budou žáci školy vzděláváni v náhradních prostorách. Rodiče byli informování v červnu 2019. Zajištění prostoru pro výuku ve Speciální základní škole a Praktické škole Rumburk a Střední zdravotní škole a Obchodní akademii Rumburk.

 

Od červena 2019 do srpna 2019 realizace investičního záměr do 5 mil., výměna topného zdroje školy – plynové kotle.

 

RŮZNÉ:

O poskytování informací podle zákona:

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace, je povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti dle  nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU)  2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění.

 

1)Celkový počet písemných žádostí o informace: 0

2)Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

3)Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

4)Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0

5)Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři školy: 0

Školská rada

Na základě zákona č.516/2004Sb,§ 167 – byla zřizovatelem ustanovena Školská rada.

Školská rada na Speciální základní škole vykazuje  pravidelnou činnost.

Díky sloučení škol, došlo k novým volbám v lednu 2018. Za Budovu ve Šluknově byli zvoleni: Mgr. Gabriela Novotná Karmanová (zástupce pedagogů), Blanka Farkašová (zástupce rodičů), Mgr. Bc. Eva Franzová (zástupce zřizovatele).

Za budovu v Rumburku byli zvoleni 3 zástupci.

Sloučení škol od 1. 1. 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 25. 6. 18 – usnesením č. 051/137/2018 sloučení Speciální základní školy a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace se Speciální základní školou a Praktickou školou Rumburk. Nástupnickou organizací je od 1. 1. 2019 Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace.                                                         

Důvody pro sloučení školy:

Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk se potýká s razantním úbytkem žáků. Sloučením obou škol by došlo k následnému využití volných prostor školy v Rumburku a odlehčení žáky ve Šluknově. Škola ve Šluknově vzdělává také žáky z Rumburku a okolí. Těmto žákům bude nabídnuto vzdělávání v místě bydliště. Polovina pedagogického sboru a nepedagogických zaměstnanců ve Šluknově, pochází z Rumburku. Obě školy si mohou navzájem vyjít vstříc ve vhodnější pedagogické obsazenosti, kvalifikovanosti a zkušenostmi. Školy mají stejné vzdělávací obory, vzdělávají žáky s mentálním postižením, s nerovnoměrně vyzrálou CNS, s neurotickými poruchami, se smyslovým, tělesným a vícečetným postižením, s autismem a s narušeným komunikačním systémem. Obě budovy škol budou zachovány se stávajícími vzdělávacími obory.

 

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla projednána a schválena všemi pedagogickými pracovníky na zahajovací pedagogické radě dne 25. 10. 2019.

Schválena a odsouhlasena školkou radou dne 14. 10. 2019.

 

Šluknov dne 25. 10. 2019

                                                                                          Mgr. Bc. Monika Kadlecová

                                                                                             ředitelka školy

 

Pracoviště Rumburk

 

Od 1.1.2019 sloučená se Speciální základní školou a Praktickou školou, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace

 

 

                  Výroční zpráva o činnosti školy

 

                                                    Školní rok 2018/2019

 

Charakteristika školy:

 

                Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk je škola spádová, která slouží pro žáky, kteří přicházejí ze  všech ZŠ v Rumburku, Starých Křečan, Krásné Lípy a Jiříkova. Z celkového počtu současných 38 žáků jich dojíždí 19.

            Škola má 2 třídy praktické školy, 2 třídy speciální školy a 1 třídu jednoleté a dvouleté praktické školy (střední vzdělávání). Ve všech třídách jsou spojené ročníky. V jednom oddělení školní družiny je 14 žáků. Družina slouží také jako klub pro dojíždějící žáky, kteří by jinak museli čekat na dopravní spoje venku.

            Škola má od roku 1994 právní subjektivitu. V letech 1995 až 1997 došlo na škole k větším stavebním úpravám. Byla zhotovena omítka na celé budově školy, vybudováno nové ústřední topení na zemní plyn s kotelnou umístěnou v půdních prostorách a provedena rekonstrukce všech WC v budově. V letech 2002 až 2004 byly natřeny rámy oken a provedeno vymalování všech prostor. K novému vymalování učeben došlo v roce 2012 z důvodu dřívějšího nedostatku finančních prostředků. Malování probíhalo postupně po jednotlivých patrech a je hotové.

            Vybavení učebními pomůckami je standardní. Dokupují se podle finančních možností školy. Pro potřebu vyučování a ŠD je k dispozici jedna počítačová učebna s připojením na internet, tři televizory, tři  videorekordéry a dva DVD přehrávače. Od roku 2010 je zřízena též učebna s interaktivní tabulí. Pro potřeby žáků a pedagogů je ve škole 26 tabletů. Na velmi slušné úrovni je vybavení školních dílen a školní kuchyňky. Stále obnovovaný sklad učebnic pokrývá nároky všech tříd. Poněkud větší problémy nastaly při započaté výuce dle RVP (ŠVP), neboť stále není dostatek vydaných učebnic k jednotlivým předmětům. Tento problém i po devíti letech, kdy se učí podle ŠVP  stále přetrvává.

            Od září školního roku 2008/09 funguje ve škole šikmá schodišťová plošina z přízemí do prvního patra. Tím se mohou imobilní žáci bez problémů dopravit do svých tříd. Zlepšilo se rovněž zázemí pro speciální třídu (rehabilitační), kdy propojením dvou tříd vznikla v jedné třídě pro žáky odpočinková zóna.

            Budova je chráněná elektronickým zabezpečovacím zařízením, vyvedeným na pult městské policie.

            Od září 1998 bylo součástí školy Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené, které muselo být umístěno do pronajatých prostor, neboť ve škole není místo. Od 1.1.2013 bylo SPC převedeno pod Speciální základní školu a Mateřskou školu Děčín.

            Od září 2010 byla škola partnerem v projektu Aktivačních center, která jsou zaměřena na žáky s těžším mentálním postižením. Třetím rokem se ve třech kurzech ( Obsluha multimediálních přístrojů, Základy přípravy pokrmů, Výtvarné a umělecké činnosti), které probíhaly každý týden v časové dotaci dvou hodin se v odpoledních hodinách vzdělávalo celkem 26 žáků, kteří v červnu obdrželi certifikáty o absolvování v jednotlivých kurzech. Nositelem projektu je Humanitas – Profes, o.p.s. a je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT. Dalšími školami zapojenými do AC jsou Speciální školy:  Blansko, Hradec Králové, Strakonice, Třinec.

            Projekt v červnu 2013 skončil, celkem ho absolvovalo 77 žáků. V rámci povinné udržitelnosti projektu probíhal ve škol. roce 2013/2014 kurz „Obsluha multimediálních přístrojů,“ kterého se zúčastnilo deset žáků. Ve školním roce 2014/20105 probíhal kurz „Příprava pokrmů,“ kterého se zúčastnilo 10 žáků. Ten probíhal i ve školním roce 2015/2016 a rovněž se ho zúčastnilo 10 žáků. V posledním školním roce udržitelnosti probíhal opět nejoblíbenější kurz „Příprava pokrmů.“

Škola byla rovněž zapojena  do projektu „EU peníze školám“ financovaného rovněž z ESF a MŠMT. Ten rovněž skončil v únoru 2013.

Ve školním roce 2014/2015 byla škola partnerem v projektu „Integrace ICT do výuky.“ Příjemcem dotace byla vzdělávací společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. Projekt trval od 1.9.2014 do 31.7.2015. Od 1.9.2017 se škola zapojila do projektu „Šablony ZŠ a SŠ I.“

            V roce 2019 došlo k celkové opravě na fasádě budovy školy. Bylo to po 24 letech, kdy byla fasáda budovy celkově opravena.

                Velkým problémem je neustále se snižující počet žáků v posledních třech letech. Je to způsobeno zaváděním inkluzivního vzdělávání, kdy žáci s lehkým mentálním postižením již nejsou přeřazováni do speciálních škol, ale jsou integrováni v běžných základních školách. Tato skutečnost se promítá i do obsazování pedagogických pozic. Většina speciálních pedagogů v produktivním věku odešla ze školy na základní školy běžného typu z důvodu neperspektivní vyhlídky zaměstnání na speciálních školách. Úbytek žáků s sebou nese i propouštění zaměstnanců.

 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

 

Základní škola:           Školní vzdělávací program upravený pro žáky s LMP

                                Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola –

                                   1., 2., 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., ročník

 

Speciální škola:

               Školní vzdělávací program-obor vzdělávání základní škola speciální –

                                   1., 2., 3., 4.,  7., 8., 9., 10. ročník

 

Praktická škola          Školní vzdělávací program  pro obor vzdělání  praktická škola jednoletá

jednoletá                   78-62-C/01

 

Praktická škola       Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola  dvouletá

dvouletá                   78-62-C/02

 

Školní družina           Školní vzdělávací program pro školní družinu

 

Přípravná třída         Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu

 

 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi

 

Ve škole pracuje 17,205 přepočtených pracovníků, fyzicky 19 lidí. Pedagogických pracovníků je 16.

 

Ředitel:

Mgr. Vladimír Šamša, spec. pedagog, 37 let praxe, na Spec.ZŠ 37 let

Od 1.1.2019 zástupce ředitelky školy

 

Učitelé:

Emílie Procházková, učitelka MŠ + spec. pedagog, 42 let praxe, na Spec.ZŠ 26 let

Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog, 44 let praxe, na Spec.ZŠ 44 let

Helena Zápotocká, ÚSO, 39 let praxe, na Spec. ZŠ 17 roků

Karel Nedvídek, ÚSO, učitel, 13 let praxe, na SZŠ 13 let

Mgr. Jolana Joachymstálová, 26 let praxe, na Spec. ZŠ 4 roky

Bc. Jitka Dvořáčková, učitelka, 36 let praxe, na Spec. ZŠ 11 let

Mgr. Václav Fišer, spec. pedagog, 14 let praxe, na Spec.ZŠ 3 roky

 

Vychovatelky:

Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga, 21 let praxe, na Spec. ZŠ 21 let

Blanka Sommerschuhová, ÚSO, vychovatelka, 19 let praxe, na Spec. ZŠ 19 let

Asistenti pedagoga:

Jiřina Poláková, ÚSO, asistentka pedagoga, 34 let praxe, na Spec. ZŠ 4 roky

Zuzana Čechurová, ÚSO, asistentka pedagoga, 2 roky praxe, na Spec. ZŠ 2 roky

Karel Nedvídek, ÚSO, asistent pedagoga, 13 let praxe, na SZŠ 13 let

Jana Jasa, ÚSO, asistentka pedagoga, 2 roky praxe, na Spec.ZŠ 2 roky

Adriana Sahulová, asistentka pedagoga, 1 rok praxe, na Spec. ZŠ 1 rok

Správní zaměstnanci:

Ivana Brchaňová, uklizečka

Dagmar Míková, ekonom

Jana Keslerová, školnice

Jana Masařová, mzdová účetní do 31.12.2018

Vladimíra Hájková, mzdová účetní  od 1.1.2019

 

U pedagogických pracovníků je uváděna pouze pedagogická praxe

 

Údaje o zařazování dětí:

 

Ve školním roce 2018/2019 přišel k zápisu jeden žák.

            Během školního roku byli vřazeni celkem 4 žáci. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončil 1 žák. Z 9. ročníku 1 žák. Ve Speciální škole ukončili docházku 3 žáci, v jednoleté praktické 1 žák, ve dvouleté 1 žákyně.

            Jeden žák nenastoupil do žádného učebního oboru. Dva žáci ze speciální školy nastoupili do jednoleté a dvouleté praktické školy v Rumburku.

           

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Prospěch:        s vyznamenáním             8 žáků             tj.                     21 %

                        prospělo                     30 žáků             tj.                     79 %

Vzdělávání pedagogických pracovníků:

 

Efektivní využití MS Office                                                            2 ped.

Výuka německého jazyka na sš                                                     1 ped.

Polytechnická výchova                                                                 1 ped.

Autismus                                                                                    2 ped.

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

 

8.11.2018 - účast v DK Rumburk „Vzdělávání 2019/2020"               2. stupeň

20.11.2018 -   Hallowen                                                               celá škola

27.11.2018 -   Dívčí a chlapecká puberta                                        2.stupeň

28.11.2018-    MISS školy – zábavné odpoledne                              24 žáků

30.11.2018 -   Sálová kopaná                                                          8 žáků

6. 12.2018 -    Mikulášská nadílka                                                    celá škola

22.12.2018 -   Vánoční besídka                                                        celá škola

5.1.2019 -       Návštěva Muzea - betlémy                                         1.stupeň

18.1.2019-      beseda s pracovníkem probační a mediační služby       2.stupeň

25.1.2019 -      přednáška o šikaně                                             1. a 2.stupeň

14.2.2019 -     Školní karneval, 1. St. V rámci Masopustu                     1. stupeň

22.2.2019 -     beseda s pracovnicí OSPOD                                         2. stupeň

22.3.2019 -     florbal v České Kamenici                                              8 žáků

20.3.2019-       první pomoc                                                              1. a 2.st.

4.4.2019 -       Soutěž o Zlaté kladívko – pracovní dovednost chlapců      3 žáci

11.4.2019 -     Soutěž o Zlatou nitku – pracovní dovednost žákyň           3 žákyně

30.4.2019 -     Den čarodějnic                                                            1. stupeň

11.5.2019   -      Záškoláctví                                                               2.stupeň

18.5.2019 -     SHM školy                                                                   2. stupeň

23.5.2019 -     SHM – okresní kolo spec. škol                                        6 žáků

1.6.2019 -       Den dětí na Stadionu                                                   1.stupeň

7.6.2019 -       Minikopaná Šluknov                                                     7 žáků

14.6.2019 -     Branný závod hlídek spec. škol okr. Děčín                        4 žáci  

 25.6.2019 -    Dopravní soutěž na hřišti DDM Rumburk                     celá škola

 

Mimoškolní aktivity:

AC- Obsluha multimediálních přístrojů a příprava pokrmů               9 žáků

 

Další aktivity školy:

Sběr papíru, třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).

 

 

Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2018

 

a) celkové výdaje (náklady) školy (v tis. Kč)

přímé                                                                   229  tis.

provozní                                                               807  tis.

mzdové                                                               7750   tis.

rezervní fond                                                         116   tis.

Odvody                                                               2573   tis.

2 % MP (FKSP)                                                     146   tis.

ostatní náklady                                                       07   tis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

výdaje celkem                                                      12466   tis. 

b)  neinvestiční výdaje                                                0  tis.

 

Hospodářský výsledek za rok 2017                          60 689,- Kč

 

 

Konkrétní realizace environmentální výchovy ve školním roce 2017/2018

Září

 • Péče o pokojové květiny, přesazování -    1.- 9. ročník
 • Přírodovědné vycházky do okolí školy, sběr kaštanů a žaludů -   1.- 9. ročník
 •  Evropský den bez aut - vliv dopravy na životní prostředí -  nástěnka, projekty, 1.- 9. ročník

Říjen

 • Výtvarné práce z listí a kůry stromů  -   1.- 9. ročník
 • Zabezpečení okrasných rostlin proti mrazům -   8. ročník
 •  Světový den zvířat - práva zvířat, týrání, nedovolený prodej, zvíře jako dárek (Etická výchova, Př) - 8. ročník

Listopad

 • Sběr spadaného listí v našem okolí -  poznávání jednotlivých druhů stromů (Př)  -  6.-9. ročník
 • Výtvarné práce s nasbíraným přírodním materiálem (Pč,Vv)  -  1.- 9. ročník
 •  Sběr papíru, starých elektrospotřebičů a baterií (Ov, Etická výchova) -  6.-9. ročník

Prosinec

 • Přikrmování lesní zvěře (Tv, Př)  -  6.- 8. ročník
 • Výroba vánočních ozdob z přírodnin (Pč)  -   6.- 9. ročník
 • Projektový den Vánoce - lidové zvyky a tradice  -  8.ročník

Leden

 • Péče o zvěř v zimě, krmení kachen -    1.- 5. ročník
 • Výroba ptačích krmítek -   6.- 9. ročník
 • Pozorování zvířecích stop na sněhu -  1.- 5. ročník
 • Ochrana zdraví proti infekčním nemocem -  1.- 9. ročník

Únor

 • Význam ovoce a zeleniny, důležitost vitamínů (Vv)  -   1.- 9. ročník
 • Výrobky z tetrapaků a PET lahví -  6.- 9. ročník
 • Zdravá výživa a správná životospráva, zdravé životní návyky -  8.ročník

Březen

 • První jarní rostliny, kresba  -  3.- 5. ročník
 •  Světový den vody - bez vody není život (kresba Vv)  -  8. ročník
 • Voda v hudbě, písně s tematikou řek, potoků, rybníků -  realizováno v průběhu celého školního roku  -  1.- 9. ročník
 • Návštěvy potoků a rybníků - živočichové a život ve vodě -  přípravná třída + 1. ročník

Duben

 • Sadba květin ze semen ve třídách -  5.+ 6. ročník
 • Poznávání a pozorování jarních květin a keřů  -  1. - 5. ročník
 • Úklid v okolí školy  -  6.- 8. ročník
 •  Den Země, akce na náměstí v Rumburku -  1.- 9. ročník

Květen

 • Výsadba pokojových rostlin -   6. - 9. ročník
 • Vycházka do lesa - život lesní zvěře a jeho ochrana  -   8. + 9. ročník
 • Návštěva Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě (exkurze, výstava, promítání o chráněných rostlinách) - 8.a 9. ročník

Červen

 • Exkurze čokoládovny v Krásné Lípě - výroba čokolády, seznámení s postupem výroby čokoládových produktů vyráběných v sociální firmě, která zaměstnává z větší části občany s handicapem, návštěva místního pekařství a seznámení s výrobou lokálního pečiva -  II. speciální třída
 • návštěva NP České Švýcarsko, a to s cílem dozvědět se, jací živočichové a rostliny žijí v naší bezprostřední blízkosti. Exkurze byla pojata pro děti zábavně, na programu byly různé hry s objevováním poznatků o prostředí živočichů a rostlin, ve kterém žijí. - 6. ročník
 • školní výlet na Jedlovou - práce s mapou, turistické značky, chování v přírodě  - 3. a 4. ročník
 • školní výlet na Dymník - Naučná stezka - poznávání druhů místních rostlin a drobných živočichů, práce s mapou, turistické značky, chování v přírodě  -  6. ročník
 • Máchovo jezero - seznámení s místní Chráněnou krajinnou oblastí - poučení o chování v lese a chráněných oblastech – 8.a 9. ročník
 • Úklid okolí školy a následné roztřídění odpadu – 6. - 9. ročník
 • Třídění odpadu po celý rok, sběr víček pro kamaráda, celý rok sledování počasí, podnebí, sledování čistoty vody a sněhu – přípravná třída
 • Doporučení pro ekologické chování v přírodě o prázdninách –  1. - 9. ročník

 

Fotodokumentace některých akcí  dostupná z : https://speczsrumburk.estranky.cz/fotoalbum

30. 6. 2019                 Vypracoval:  Mgr. Vladimír Šamša

                                        školní koordinátor EVVO

 

 

Vyhodnocení plánu a činnosti výchovného poradenství ve školním roce 2018 / 2019

 

Činnost výchovného  poradce ve školním roce 2018/2019 byla zaměřena na tyto aktivity :

 1. Péče o žáky s výchovnými problémy
 • Spolupráce s TU při řešení výchovných problémů
 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky vyhledávání žáků, jejichž chování vyžaduje zvláštní pozornost
 •  v tomto školním roce se jednalo zejména o žáky s vyšším počtem omluvených hodin (podezření na skryté záškoláctví), o žáky s neomluvenými hodinami a o žáky s problémovým chováním (spolupráce s OSPOD Rumburk, SVP  „Šluknovsko“ Jiříkov, Policie ČR Rumburk, MěÚ Rumburk – přestupky, dětskými pediatry)
 • Dohled nad vedením dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů
 • Poskytování poradenské činnosti pro žáky v obtížných situacích
 • Návrhy na řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel,žák-žák)
 • Evidence neomluvených hodin
 • Podchycení zárodků šikany – spolupráce s metodikem prim. prevence
 1. Metodická a informační činnost
 • Předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • Informování rodičů o činnosti SPC, PPP, SVP a dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální odbor, krizová centra, linka bezpečí, atd.)
 • Společně s třídními učiteli sledování žáků ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí
 1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
 • Pomoc učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a spec. pedagogická šetření
 • Evidence integrovaných žáků
 • Evidence žáků s IVP
 1. Kariérové poradenství
 • Poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro žáky a rodiče
 • Návštěva Burzy škol – Úřad práce Rumburk (7. - 9. ročník)
 • Beseda o možnostech studia na VOŠ, Střední průmyslové škole Varnsdorf a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf , OA a SZŠ Rumburk 

      .     Informování rodičů a zákonných zástupců o studijních možnostech, pomoc při

           vyplnění a včasném odeslání přihlášek a zápisových lístků

 • Informování rodičů a zákonných zástupců některých žáků o možnosti navštěvovat školu 10. rokem
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků

 

 1. Vedení dokumentace
 • Evidence odborných zpráv
 • Poskytnutí informací PPP k rediagnostice
 • Evidence akcí a besed pro žáky
 • Evidence zpráv pro OSPOD MěÚ Rumburk včetně hlášení o neoml. absenci
 • Evidence odeslané pošty – MěÚ Rumburk – přestupky, SVP „Šluknovsko“, informace o absenci a výchov. problémech rodičům

Seznam žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 splnili devět let povinné školní docházky

II. speciální třída:

2  žáci – ( Jaroslav Kunz, Roman Rudolf – 10 let)       

Praktické třídy:

9. ročník – Ivan Kováč

Ostatní:

PŠJ – 1 žák ( Bohumil Veselý )

PŠD -  1 žákyně ( Simona Soukupová)

Učební obory, na které žáci podali přihlášky :

Střední lesnická škola Šluknov –  Lesnické práce – 1 žák( Ivan Kováč ) odmítl podepsat a odeslat zápisový lístek

Spec.ZŠ a PrŠ Rumburk – PŠJ – 1 žák ( Jaroslav Kunz)

                                           PŠD - 1 žák ( Roman Rudolf )

Přednášková činnost a besedy

Besedy s pí Čapíkovou –  První pomoc – teoretická část ( 20.3.2019 ) pro 6. – 9. roč. a II.ST

                                   I. pomoc   - ( 20.3. 2019 ) pro 1. – 5. roč.

Přednášky pí Joachymstálové – prosinec 2018 ( Advent, Štědrý den)

                  duben 2019 ( Velikonoce), květen ( Hygiena těla)

 

Účast na propagační výstavě „Vzdělávání 2019/2020 “ Dům kultury Rbk. – 8. 11. 2018

Spolupráce s metodičkou a preventistkou kriminality Mgr. Jolanou Joachymstálovou. Řešili se běžné kázeňské přestupky vůči školnímu řádu. Řešeno rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák.

 

Rumburk: 30. 6. 2019        Vypracovala : Mgr. Ivana  Skramužská                                                                                                                                                         výchovný poradce

 

     Zpráva školního metodika prevence

          Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2018 - 2019 

 Školní metodik prevence ( ŠMP ) se ve školním roce zaměřil na patologické jevy – záškoláctví, sebepoškozování žáků, rizikové sexuální chování, zdravý životní styl, zdravé sebevědomí, sebehodnocení, užívání návykových látek, virtuální drogy - (počítače, televize, video), kyberšikanu, patologické hráčství - gamblerství , šikanu, vandalismus, xenofobii, rasismus, negativní chování u žáků ve škole a okolí.

V zařízení byl vytvořen preventivní tým. Tým ŠMP, VP, třídní učitel pravidelně spolupracuje a řeší běžné přestupky vůči školnímu řádu. Problémy jsou řešeny včas pohovory se žáky, tř. učitelem,VP, a rodiči. ŠMP v zařízení realizoval přednášky na aktuální téma především na záškoláctví, slušné chování, zdravení, mluvu, virtuální drogy, drogy, odpovědnost za svoje zdraví, zdravý režim dne, zdravou stravu, sebeúctu, osobní bezpečí. Dále poskytoval konzultace, řešil běžné kázeňské přestupky vůči školnímu řádu včas se žákem, tř. učitelem, rodičem, VP. Především se jednalo o neomluvené absence, skryté záškoláctví, pozdní příchody žáků do školy, hygiena těla a oděvů, slušná mluva mezi spolužáky o přestávkách, zcizení předmětů nepatrné hodnoty. V letošním školním roce nedošlo k závažným kázeňským přestupkům vůči školnímu řádu.

Z důvodu nemoci paní Čapíkové nebyly v zařízení realizovány všechny nabízené přednášky. Podařilo se podchytit skryté záškoláctví a snížit neomluvené absence.

 

Zapsala: Mgr. Jolana Joachymstálová, ŠMP

 

V Rumburku dne 4.10.2019                  Mgr. Vladimír Šamša

 

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla projednána školskou radou dne 14.10.2019. Zaměstnanci byli s výroční zprávou seznámeni dne 25.10.2019